ระบบความปลอดภัย

ระบบความปลอดภัย


  • เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้เข้าพักทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยไว้อย่างทั่วถึง

  • ไฟฉุกเฉิน ติดตั้งไว้ทุกชั้น บริเวณโถงทางเดิน และบันไดหนีไฟ

  • กล้องวงจรปิด ติดตั้งทั้งภายในอาคารทุกชั้น และภายนอกอาคาร

  • ระบบสัญญาณเตือนภัย เมื่อเกิดไฟใหม้หรือเหตุฉุกเฉิน

  • ถังดับเพลิง ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดินทุกชั้น

  • ระบบควบคุมการเข้าออกด้วย key card and finger scan

  • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง